S. 2-1244 Dossierfiche K. 50-1716

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
Regering G. Verhofstadt I  

autoverzekering
EU-onderdaan
nationale uitvoeringsmaatregel
ongeval bij het vervoer
verzekeringsuitkering
gelijke behandeling
consumentenvoorlichting
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1716/1 Wetsontwerp 27/3/2002
K. 50-1716/2 Amendementen 28/5/2002
K. 50-1716/3 Amendementen 11/6/2002
K. 50-1716/4 Amendementen 24/6/2002
K. 50-1716/5 Verslag namens de commissie 8/7/2002
K. 50-1716/6 Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2002
K. 50-1716/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/7/2002
2-1244/1 2-1244/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1716/1
8/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1716/5
12/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 253, p. 2-3
12/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 254, p. 8-9
Doc. K. 50-1716/7
12/7/2002   Aanneming na amendering door commissie
8/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/38 2-82/38 (PDF)
8/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/38 2-82/38 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
12/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1244/1 2-1244/1 (PDF)
18/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/2002   Bekendmaking (41038-41046)
28/9/2002   Erratum (43944)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/7/2002 5 17/7/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/7/2002 0 17/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2002 17/9/2002 , blz 41038-41046
Errata
Op 28/9/2002 , blz 43944

Kruispuntbank van de wetgeving