S. 2-1242 Dossierfiche K. 50-1843

Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

financiŽle transactie
geldmarkt
hogere rechtspraak
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1843/1 Wetsontwerp 4/6/2002
K. 50-1843/2 Bijlage 4/6/2002
K. 50-1843/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2002
2-1242/1 2-1242/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/7/2002
K. 50-1843/3 Verslag namens de commissie 12/7/2002
2-1242/2 2-1242/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1242/3 2-1242/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1843/1
13/6/2002   Urgentieverzoek door de Regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 240, p. 40
8/7/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1842/4
10/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/2002   Bespreking
Integfraal verslag nr. 251, p. 32-45
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o18)
Integraal verslag nr. 252, p. 35
Doc. K. 50-1843/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
10/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
10/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2002   Overzending Doc. 2-1242/1 2-1242/1 (PDF)
11/7/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/2002   Inschrijving op agenda
18/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
Doc. 2-1242/3 2-1242/3 (PDF)
11/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1242/2 2-1242/2 (PDF)
18/7/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
4/9/2002   Bekendmaking (39174-39180)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 4/9/2002 , blz 39174-39180

Kruispuntbank van de wetgeving