S. 2-1239 Dossierfiche                  

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking

Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1239/1 2-1239/1 (PDF) Kandidatenlijst 10/7/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2002   Indiening Doc. 2-1239/1 2-1239/1 (PDF)
18/7/2002   Stemming in plenaire vergadering
18/7/2002   Einde behandeling
18/7/2002   Aanneming
18/7/2002   Einde behandeling
16/1/2003   Publicatie Belgisch Staatsblad
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd 18/7/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving