S. 2-1236 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen
Clotilde Nyssens   

magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1236/1 2-1236/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2002   Indiening Doc. 2-1236/1 2-1236/1 (PDF)
10/7/2002   Inoverwegingneming
10/7/2002   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/7/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie