S. 2-1235 Dossierfiche K. 50-1971

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998
Regering G. Verhofstadt I  

milieubescherming
besluitvorming
toegang tot de informatie
toezicht op het milieu
toegang tot de rechtspleging
milieubeleid
Ecosoc
ratificatie van een overeenkomst
beleidsvorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1235/1 2-1235/1 (PDF) Wetsontwerp 8/7/2002
2-1235/2 2-1235/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
K. 50-1971/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2002
K. 50-1971/2 Verslag namens de commissie 8/10/2002
K. 50-1971/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/10/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2002   Indiening Doc. 2-1235/1 2-1235/1 (PDF)
8/7/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2002   Inschrijving op agenda
18/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o8) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Niet behandeld
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
17/7/2002   Bespreking
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
17/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1235/2 2-1235/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1971/1
8/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1971/2
10/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 275, p. 44
10/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-47/o0)
Integraal verslag nr. 275, p. 49-50
Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
Doc. K. 50-1971/3
10/10/2002   Aanneming zonder amendering
10/10/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/2003   Bekendmaking (22127-22147)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/10/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2002 24/4/2003 , blz 22127-22147

Kruispuntbank van de wetgeving