S. 2-1227 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs
Magdeleine Willame-Boonen    Frans Lozie   

tweetaligheid
taalgebruik
onderwijs
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
leerkracht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1227/1 2-1227/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/7/2002
2-1227/2 2-1227/2 (PDF) Advies van de Raad van State 21/2/2003
2-1227/3 2-1227/3 (PDF) Amendementen 25/3/2003
2-1227/4 2-1227/4 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2002   Indiening Doc. 2-1227/1 2-1227/1 (PDF)
4/7/2002   Inoverwegingneming
4/7/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/1/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
21/2/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-1227/2 2-1227/2 (PDF)
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+42/-23/o0)
Stemming over de conclusies van de commissie
Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2002   Verzending naar commissie
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
14/1/2003   Bespreking
14/1/2003   Commissie wenst extern advies: Raad van State
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+2/-2/o5)
25/3/2003   Verwerping
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1227/4 2-1227/4 (PDF)
4/4/2003   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 4/4/2003
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 4/4/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 14/1/2003, 25/3/2003, 1/4/2003

Kruispuntbank van de wetgeving