S. 2-1224 Dossierfiche K. 50-1666

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Regering G. Verhofstadt I  

taalgebruik
aanstellingsexamen
hogere rechtspraak
beroep in het informatiewezen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1666/1 Wetsontwerp 1/3/2002
K. 50-1666/2 Amendement 7/6/2002
K. 50-1666/3 Verslag namens de commissie 20/6/2002
K. 50-1666/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/6/2002
K. 50-1666/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2002
2-1224/1 2-1224/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/6/2002
2-1224/2 2-1224/2 (PDF) Amendementen 26/11/2002
2-1224/3 2-1224/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2002
2-1224/4 2-1224/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/12/2002
2-1224/5
(Nog niet beschikbaar)
Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 12/12/2002
K. 50-1666/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 13/12/2002
K. 50-1666/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
1/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1666/1
20/6/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1666/3
27/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 245, p. 33
27/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-8/o3)
Integraal verslag nr. 245, p. 76
Doc. K. 50-1666/5
27/6/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2002   Overzending Doc. 2-1224/1 2-1224/1 (PDF)
28/6/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-5/o0) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1224/5
(Nog niet beschikbaar)
  Commissie: Justitie
28/6/2002   Verzending naar commissie
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Niet behandeld
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
26/11/2002   Bespreking
26/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
26/11/2002   Aanneming na amendering
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1224/3 2-1224/3 (PDF)
10/12/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1224/4 2-1224/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
12/12/2002   Overzending Doc. K. 50-1666/6
22/1/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 754
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 318, p. 28
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-12/o5)
Integraal verslag nr. 319, p. 40
Doc. K. 50-1666/7
30/1/2003   Aanneming zonder amendering
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/2003   Bekendmaking (8002)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 26/11/2002, 10/12/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2003 19/2/2003 , blz 8002

Kruispuntbank van de wetgeving