S. 2-1223 Dossierfiche K. 50-1557

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
Regering G. Verhofstadt I  

jeugdcriminaliteit
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid
interpretatie van het recht
rechter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1557/1 Wetsontwerp 11/12/2001
K. 50-1557/2 Amendement 7/6/2002
K. 50-1557/3 Verslag namens de commissie 20/6/2002
K. 50-1557/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2002
2-1223/1 2-1223/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/6/2002
2-1223/2 2-1223/2 (PDF) Amendementen 26/11/2002
2-1223/3 2-1223/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2002
2-1223/4 2-1223/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1557/1
20/6/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1557/3
27/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 245, p. 1-19 + p. 75
27/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o31)
Integraal verslag nr. 245, p. 75-76
Doc. K. 50-1557/4
27/6/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2002   Overzending Doc. 2-1223/1 2-1223/1 (PDF)
28/6/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o6) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1223/4 2-1223/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/6/2002   Verzending naar commissie
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Niet behandeld
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
26/11/2002   Bespreking
26/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
26/11/2002   Aanneming zonder amendering
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1223/3 2-1223/3 (PDF)
12/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2003   Bekendmaking (8409-8410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/11/2002, 10/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2003 20/2/2003 , blz 8409-8410

Kruispuntbank van de wetgeving