S. 2-1222 Dossierfiche K. 50-1408

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen
Fauzaya Talhaoui   Vincent Decroly  

wetboek van strafrecht
geestelijk gehandicapte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1408/1 Wetsvoorstel 11/9/2001
K. 50-1408/2 Verslag namens de commissie 21/6/2002
K. 50-1408/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2002
2-1222/1 2-1222/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/9/2001   Indiening Doc. K. 50-1408/1
11/10/2001   Inoverwegingneming
21/6/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1408/2
27/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 245, p. 55
27/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-1/o0)
Integraal verslag nr. 245, p. 77-78
Doc. K. 50-1408/3
27/6/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/7/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1222/1 2-1222/1 (PDF)
16/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2002   Bekendmaking (39251)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/6/2002 15 15/7/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/6/2002 0 15/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 5/9/2002 , blz 39251

Kruispuntbank van de wetgeving