S. 2-122 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers
Sabine de Bethune    Theo Kelchtermans    Marie-Josť Laloy    Jacinta De Roeck   

ouderverlof
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-122/1 2-122/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/1999
2-122/2 2-122/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/1999   Indiening Doc. 2-122/1 2-122/1 (PDF)
10/11/1999   Inoverwegingneming
10/11/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-138 Hand. 2-138 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/1999   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
10/7/2001   Bespreking
10/7/2001   Vervallen
Het wetsvoorstel vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 2-831/1
16/7/2001   Inschrijving op agenda
16/7/2001   Goedkeuring verslag
eenparig (8 stemmen)
19/7/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 26/1/2000, 16/5/2001, 10/7/2001, 16/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving