S. 2-1218 Dossierfiche K. 50-1729

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
Regering G. Verhofstadt I  

openbare veiligheid
jongere
misdadigheid
geweld
sportmanifestatie
sportorganisatie
voetbalvandalisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1729/1 Wetsontwerp 11/4/2002
K. 50-1729/2 Amendementen 13/5/2002
K. 50-1729/3 Amendementen 15/5/2002
K. 50-1729/4 Amendementen 22/5/2002
K. 50-1729/5 Amendement 10/6/2002
K. 50-1729/6 Amendementen 12/6/2002
K. 50-1729/7 Verslag namens de commissie 20/6/2002
K. 50-1729/8 Tekst aangenomen door de commissie 20/6/2002
K. 50-1729/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2002
2-1218/1 2-1218/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/7/2002
2-1218/2 2-1218/2 (PDF) Amendementen 5/11/2002
2-1218/3 2-1218/3 (PDF) Amendementen 26/11/2002
2-1218/4 2-1218/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2002
2-1218/5 2-1218/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/12/2002
2-1218/6 2-1218/6 (PDF) Amendementen 9/1/2003
2-1218/7 2-1218/7 (PDF) Aanvullend verslag 9/1/2003
2-1218/8 2-1218/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 9/1/2003
2-1218/9 2-1218/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 9/1/2003
K. 50-1729/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 15/1/2003
K. 50-1729/11 Verslag namens de commissie 23/1/2003
K. 50-1729/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/1/2003
K. 50-1729/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/4/2002   Indiening Doc. K. 50-1729/1
20/6/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1729/7
26/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 242, p. 1-21
27/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o1)
Integraal verslag nr. 245, p. 80
Doc. K. 50-1729/9
27/6/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 183.
Doc. 2-1218/1 2-1218/1 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/12/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/1/2003   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o6) Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
Doc. 2-1218/9 2-1218/9 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/7/2002   Verzending naar commissie
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
5/11/2002   Bespreking
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Bespreking
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Bespreking
10/12/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
10/12/2002   Aanneming na amendering
10/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1218/4 2-1218/4 (PDF)
10/12/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1218/5 2-1218/5 (PDF)
5/12/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
11/12/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/45 2-82/45 (PDF)
12/12/2002   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
9/1/2003   Overzending Doc. K. 50-1729/10
23/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1729/11
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 319, p. 25-31 + p. 46-47
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o2)
Integraal verslag nr. 319, p. 47-48
Doc. K. 50-1729/13
9/1/2003   Terugzending naar commissie
9/1/2003   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
9/1/2003   Bespreking
9/1/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
9/1/2003   Aanneming na amendering
9/1/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1218/7 2-1218/7 (PDF)
9/1/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1218/8 2-1218/8 (PDF)
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/2003   Bekendmaking (16003-16007)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/6/2002, 27/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/1/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 5/11/2002, 26/11/2002, 10/12/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 9/1/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/6/2002 15 15/7/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 183.
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 60 11/12/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 7
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 37 3/2/2003
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 7 18/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/3/2003 31/3/2003 , blz 16003-16007

Kruispuntbank van de wetgeving