S. 2-1211 Dossierfiche K. 50-1625

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen
Tony Van Parys   Jo Vandeurzen   Servais Verherstraeten  

strafprocedure
verjaring van de vordering
overtreding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1625/1 Wetsvoorstel 5/2/2002
K. 50-1625/2 Amendementen 14/5/2002
K. 50-1625/3 Amendementen 27/5/2002
K. 50-1625/4 Amendement 4/6/2002
K. 50-1625/5 Verslag namens de commissie 13/6/2002
K. 50-1625/6 Tekst aangenomen door de commissie 13/6/2002
K. 50-1625/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/6/2002
2-1211/1 2-1211/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1625/1
7/2/2002   Inoverwegingneming
7/2/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 207, p. 11-12
12/6/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1625/5
20/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 241, p. 29-36
20/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o3)
Integraal verslag nr. 241, p. 49-50
Doc. K. 50-1625/7
20/6/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/6/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/7/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1211/1 2-1211/1 (PDF)
9/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2002   Bekendmaking (39249-39250)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/6/2002 15 8/7/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/6/2002 0 8/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2002 5/9/2002 , blz 39249-39250

Kruispuntbank van de wetgeving