S. 2-1210 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten
Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
rechten van de mens
beweging voor de mensenrechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1210/1 2-1210/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/6/2002
2-1210/2 2-1210/2 (PDF) Amendementen 3/12/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/6/2002   Indiening Doc. 2-1210/1 2-1210/1 (PDF)
20/6/2002   Inoverwegingneming
20/6/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/6/2002   Verzending naar commissie
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
26/11/2002   Bespreking
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Niet behandeld
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Niet behandeld
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Uitgesteld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 26/11/2002

Kruispuntbank van de wetgeving