S. 2-1207 Dossierfiche K. 50-1459

Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Regering G. Verhofstadt I  

tweetaligheid
taalgebruik
aanstellingsexamen
SELOR
magistraat
rechtsstelsel
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1459/1 Wetsontwerp 19/10/2001
K. 50-1459/2 Amendementen 4/4/2002
K. 50-1459/3 Amendementen 8/5/2002
K. 50-1459/4 Verslag namens de commissie 27/5/2002
K. 50-1459/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2002
2-1207/1 2-1207/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/6/2002
2-1207/2 2-1207/2 (PDF) Amendementen 26/6/2002
2-1207/3 2-1207/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2002
2-1207/4 2-1207/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/2002
2-1207/5 2-1207/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1459/1
13/11/2001   Urgentieverzoek van de regering (verworpen)
Integraal verslag nr. 175, p. 32-36
27/5/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1459/4
13/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 239, p. 26-68 + nr. 240, p. 1-33 + p. 49-54
13/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-38/o1)
Integraal verslag nr. 240, p. 54-56
Doc. K. 50-1459/6
13/6/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2002   Overzending Doc. 2-1207/1 2-1207/1 (PDF)
14/6/2002   Verzending naar commissie: Justitie
4/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1207/4 2-1207/4 (PDF)
10/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-217 Hand. 2-217 (PDF)
10/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-217 Hand. 2-217 (PDF)
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-15/o2) Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/6/2002   Verzending naar commissie
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
26/6/2002   Bespreking
26/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
26/6/2002   Aanneming zonder amendering
4/7/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1207/3 2-1207/3 (PDF)
10/7/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-1207/5 2-1207/5 (PDF)
18/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2002   Bekendmaking (36554-36555)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/6/2002, 4/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2002 22/8/2002 , blz 36554-36555

Kruispuntbank van de wetgeving