S. 2-1206 Dossierfiche K. 50-1824

Wetsontwerp tot wijziging, wat het globaal budget van financiŽle middelen voor klinische biologie en medische beeldvorming betreft, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
Regering G. Verhofstadt I  

ziekteverzekering
medisch en chirurgisch materiaal
kosten voor gezondheidszorg
klinische biologie
sociale begroting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1824/1 Wetsontwerp 22/5/2002
K. 50-1824/2 Verslag namens de commissie 6/6/2002
K. 50-1824/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2002
2-1206/1 2-1206/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/6/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1824/1
6/6/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1824/2
13/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 38-39
13/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-2/o30)
Integraal verslag nr. 240, p. 58-59
Doc. K. 50-1824/3
13/6/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeteringen
28/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
28/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/6/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1206/1 2-1206/1 (PDF)
20/6/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/8/2002   Bekendmaking (38641-38642)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2002 5 19/6/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 15/6/2002 5 19/6/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/2002 0 19/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2002 31/8/2002 , blz 38641-38642

Kruispuntbank van de wetgeving