S. 2-1199 Dossierfiche                  

Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen
Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)  

Dienst Vreemdelingenzaken
familiemigratie
politieke vluchteling
Europese Unie
Internationale Organisatie voor Migratie
UNHCR
politiek asiel
mensenhandel
remigratie
verdeling van de bevoegdheden
kinderbescherming
voogdijschap
kind
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid
rechten van het kind
vluchteling
illegale migratie
Centrum voor Vermiste Kinderen
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1199/1 2-1199/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 23/1/2003
2-1199/2 2-1199/2 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 5/2/2003
                                      
Chronologie
  Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
1/2/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Verzending naar werkgroep
19/6/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar, Marie-José Laloy
19/6/2002   Regeling van de werkzaamheden
1/7/2002   Inschrijving op agenda
1/7/2002   Bezoek aan "'t Huis" te Aalst
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Platfom "Mineurs en exil"
3/10/2002   Inschrijving op agenda
3/10/2002   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken : mevrouw Peeters (algemene inspectie), mevrouw Hensmans (dienst minderjarigen), mevrouw Dubois (bureau R) en mevrouw Van Lul (studiebureau)
16/10/2002   Inschrijving op agenda
16/10/2002   Hoorzitting met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommissaris en de heer Claude Lelièvre, "délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant"
23/10/2002   Inschrijving op agenda
23/10/2002   Hoorzitting met de heer F. Van Damme, eerste substituut van de Procureur des Konings te Brugge, en met mevrouw N. De Vroede, substituut van de Procureur des Konings te Brussel
30/10/2002   Inschrijving op agenda
30/10/2002   Hoorzitting met mevrouw Hedwige de Biourge, coördinator voor de minderjarigen bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen, en met mevrouw Véronique Deryckere, juridische zaken, Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Ontmoeting met een groep niet-begeleide minderjarigen
in het kader van de dag van de rechten van het kind
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Hoorzitting met de heer Laurent de Boeck, vertegenwoordiger van IOM
26/11/2002   Gedachtewisseling
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Bespreking
van het ontwerpverslag
19/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Bespreking
van het ontwerpverslag
16/1/2003   Inschrijving op agenda
16/1/2003   Bespreking
van het ontwerpverslag
23/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (6 stemmen)
Doc. 2-1199/1 2-1199/1 (PDF)
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/6/2002   Indiening
19/6/2002   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
5/2/2003   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aang.
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o7) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
  Commissie: Just./Soc. Aang.
5/2/2003   Verzending naar verenigde commissies
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar, Marie-José Laloy
5/2/2003   Goedkeuring van het verslag van de werkgroep
Het verslag van de werkgroep "Rechten van het kind" is eenparig goedgekeurd (23 stemmen)
5/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1199/2 2-1199/2 (PDF)
27/2/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Binnelandse Zaken Minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/6/2002, 27/2/2003
Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
Behandeling beëindigd 19/6/2002, 2/7/2002, 3/10/2002, 16/10/2002, 23/10/2002, 30/10/2002, 26/11/2002, 10/12/2002, 19/12/2002, 16/1/2003
Commissie: Just./Soc. Aang.
Behandeling beëindigd 5/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving