S. 2-1192 Dossierfiche K. 50-1981

Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Madrid op 22 juni 2000, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995
Regering G. Verhofstadt I  

Spanje
belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1192/1 2-1192/1 (PDF) Wetsontwerp 4/7/2002
2-1192/2 2-1192/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2002
K. 50-1981/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2002
K. 50-1981/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/10/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/6/2002   Indiening Doc. 2-1192/1 2-1192/1 (PDF)
4/6/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
16/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/6/2002   Verzending naar commissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Uitgesteld
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
16/7/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1192/2 2-1192/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1981/1
1/10/2002   Aaaneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 653
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 3
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 39-40
Doc. K. 50-1981/2
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
17/10/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/9/2003   Bekendmaking (46790-46791)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/2002 22/9/2003 , blz 46790-46791

Kruispuntbank van de wetgeving