S. 2-1188 Dossierfiche                  

De hervorming van de politiediensten
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

lokale financiŽn
politie
gemeente
gemeentepolitie
maatschappelijk of themadebat
ASTRID

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1188/1 2-1188/1 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/5/2002   Indiening Doc. 2-1188/1 2-1188/1 (PDF)
28/5/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/12/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o6) Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/5/2002   Verzending naar commissie
28/5/2002   Inschrijving op agenda
28/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Nagy, Erika Thijs, Paul Wille
28/5/2002   Hoorzitting met burgemeesters
over de hervorming van de politiediensten en de financiŽle gevolgen voor de gemeenten
4/6/2002   Inschrijving op agenda
4/6/2002   Hoorzitting met burgemeesters van de Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, en de "Union des villes et communes"
4/6/2002   Gedachtewisseling
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Hoorzitting met de heer Van de Vloet, vaste secretaris voor het preventiegbeleid
11/6/2002   Gedachtewisseling
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Inleidende uiteenzetting
eerste minister
18/6/2002   Gedachtewisseling
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Regeling der werkzaamheden
19/7/2002   Inschrijving op agenda
19/7/2002   Hoorzitting met de heer Willy Taminiaux, voorzitter van de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten
1/10/2002   Inschrijving op agenda
1/10/2002   Regeling der werkzaamheden
1/10/2002   Hoorzitting met de heer Lebon, secretaris-generaal van het syndicaat van de Belgische politie
1/10/2002   Gedachtewisseling
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Regeling der werkzaamheden
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Bespreking
van de aanbevelingen
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Bespreking
van de aanbevelingen
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Hoorzitting met de heer Brice De Ruyver, expert bij de Kanselarij en de diensten van de Eerste minister
17/12/2002   Aanneming van de aanbevelingen
eenparig aangenomen (9 stemmen)
17/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1188/1 2-1188/1 (PDF)
9/1/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan Eerste Minister en aan Minister van Binnenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/1/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/5/2002, 4/6/2002, 11/6/2002, 18/6/2002, 16/7/2002, 19/7/2002, 1/10/2002, 5/11/2002, 26/11/2002, 10/12/2002, 17/12/2002

Kruispuntbank van de wetgeving