S. 2-1186 Dossierfiche K. 50-2070

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Wellington op 4 juni 1999
Regering G. Verhofstadt I  

luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst
Nieuw-Zeeland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1186/1 2-1186/1 (PDF) Wetsontwerp 31/5/2002
2-1186/2 2-1186/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/10/2002
K. 50-2070/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/10/2002
K. 50-2070/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/5/2002   Indiening Doc. 2-1186/1 2-1186/1 (PDF)
31/5/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2002   Inschrijving op agenda
10/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
10/10/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
10/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2002   Verzending naar commissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Uitgesteld
1/10/2002   Inschrijving op agenda
1/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
1/10/2002   Bespreking
1/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
1/10/2002   Aanneming zonder amendering
1/10/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1186/2 2-1186/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/10/2002   Overzending Doc. K. 50-2070/1
6/11/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 680
14/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 36
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 282, p. 50
Doc. K. 50-2070/2
14/11/2002   Aanneming zonder amendering
14/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
14/10/2003   Bekendmaking (49742-49759)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/10/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2003 14/10/2003 , blz 49742-49759

Kruispuntbank van de wetgeving