S. 2-1184 Dossierfiche K. 50-2068

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Zijne Majesteit de Sultan en Yang Di-Pertuan van Brunei Darussalam inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 februari 1994
Regering G. Verhofstadt I  

Brunei
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1184/1 2-1184/1 (PDF) Wetsontwerp 31/5/2002
2-1184/2 2-1184/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/10/2002
K. 50-2068/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/10/2002
K. 50-2068/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/5/2002   Indiening Doc. 2-1184/1 2-1184/1 (PDF)
31/5/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2002   Inschrijving op agenda
10/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
10/10/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
10/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2002   Verzending naar commissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Uitgesteld
1/10/2002   Inschrijving op agenda
1/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
1/10/2002   Bespreking
1/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
1/10/2002   Aanneming zonder amendering
1/10/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1184/2 2-1184/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/10/2002   Overzending Doc. K. 50-2068/1
6/11/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 680
14/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 35
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 282, p. 49-50
Doc. K. 50-2068/2
14/11/2002   Aanneming zonder amendering
14/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/2004   Bekendmaking (15290-15300)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/10/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2003 18/3/2004 , blz 15290-15300

Kruispuntbank van de wetgeving