S. 2-1178 Dossierfiche K. 50-1801

Wetsontwerp tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de n.v. Distrigas en de n.v. Fluxys
Regering G. Verhofstadt I  

gasdistributie
aandeel
splitsing van onderneming
energievoorziening
vervoer per pijpleiding
energiedistributie
aandeelhouder
marktliberalisatie
aardgas
gasindustrie
CREG

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1801/1 Wetsontwerp 8/5/2002
K. 50-1801/2 Verslag namens de commissie 27/5/2002
K. 50-1801/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2002
2-1178/1 2-1178/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/6/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1801/1
27/5/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1801/2
29/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 234, p. 31-33
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 235, p. 39
Doc. K. 50-1801/3
30/5/2002   Aanneming zonder amendering
29/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
29/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
31/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/6/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1178/1 2-1178/1 (PDF)
6/6/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/2002   Bekendmaking (33609)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2002, 30/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/6/2002 5 5/6/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/6/2002 0 5/6/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 1/6/2002 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2002 31/7/2002 , blz 33609

Kruispuntbank van de wetgeving