S. 2-1177 Dossierfiche K. 50-1469

Wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen
Regering G. Verhofstadt I  

rechtsingang
nationale uitvoeringsmaatregel
vergelijkende reclame
misbruikclausule
elektronische handel
bescherming van de consument
vrij beroep
teleshopping
misleidende reclame

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1469/1 Wetsontwerp 24/10/2001
K. 50-1469/2 Amendementen 21/3/2002
K. 50-1469/3 Amendementen 16/4/2002
K. 50-1469/4 Amendementen 18/4/2002
K. 50-1469/5 Amendementen 25/4/2002
K. 50-1469/6 Amendementen 2/5/2002
K. 50-1469/7 Verslag namens de commissie 27/5/2002
K. 50-1469/8 Tekst aangenomen door de commissie 27/5/2002
K. 50-1469/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2002
2-1177/1 2-1177/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/6/2002
2-1177/2 2-1177/2 (PDF) Amendementen 3/7/2002
2-1177/3 2-1177/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2002
2-1177/4 2-1177/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1469/1
16/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1469/7
29/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 234, p. 3-8
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Integraal verslag nr. 235, p. 38
Doc. K. 50-1469/9
30/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/6/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 166.
Doc. 2-1177/1 2-1177/1 (PDF)
17/6/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 2-221 Hand. 2-221 (PDF)
Doc. 2-1177/4 2-1177/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/6/2002   Verzending naar commissie
3/7/2002   Inschrijving op agenda
3/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
3/7/2002   Bespreking
3/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
3/7/2002   Aanneming zonder amendering
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1177/3 2-1177/3 (PDF)
17/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/11/2002   Bekendmaking (51704-51713)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/5/2002, 30/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/7/2002, 10/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/6/2002 15 17/6/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 166.
Onderzoekstermijn (S1) 18/6/2002 60 13/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 20/11/2002 , blz 51704-51713

Kruispuntbank van de wetgeving