S. 2-1169 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen
Georges Dallemagne   

politieke vluchteling
politiek asiel
rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
verblijfsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1169/1 2-1169/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2002   Indiening Doc. 2-1169/1 2-1169/1 (PDF)
6/6/2002   Inoverwegingneming
6/6/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/6/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving