S. 2-1165 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen
Sabine de Bethune    Jan Steverlynck    Mia De Schamphelaere    Theo Kelchtermans   

werknemer in loondienst
ouderverlof
zelfstandig beroep
arbeidscontract
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1165/1 2-1165/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2002   Indiening Doc. 2-1165/1 2-1165/1 (PDF)
30/5/2002   Inoverwegingneming
30/5/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/5/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving