S. 2-1162 Dossierfiche K. 50-1558

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van de artikelen 136, 140, 141 en 178, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Eric van Weddingen   Olivier Maingain   Pierrette Cahay-André  

gezin
belastingaftrek
gezinslast
jongerenarbeid
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1558/1 Wetsvoorstel 11/12/2001
K. 50-1558/2 Amendementen 30/4/2002
K. 50-1558/3 Amendementen 7/5/2002
K. 50-1558/4 Verslag namens de commissie 17/5/2002
K. 50-1558/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/5/2002
K. 50-1558/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/5/2002
2-1162/1 2-1162/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 11/6/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1558/1
20/12/2001   Inoverwegingneming
17/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1558/4
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 26-29
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o4)
Integraal verslag nr. 233, p. 43
Doc. K. 50-1558/6
23/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/6/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1162/1 2-1162/1 (PDF)
11/6/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2002   Bekendmaking (32797-32798)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/5/2002 15 10/6/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/5/2002 0 10/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/6/2002 20/7/2002, blz 32797-32798