S. 2-1161 Dossierfiche K. 50-1935

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998
Regering G. Verhofstadt I  

overeenkomstprotocol
wetenschappelijk onderzoek
ratificatie van een overeenkomst
Europese Conventie
proefneming met dieren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1161/1 2-1161/1 (PDF) Wetsontwerp 22/5/2002
2-1161/2 2-1161/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2002
K. 50-1935/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/7/2002
K. 50-1935/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2002   Indiening Doc. 2-1161/1 2-1161/1 (PDF)
22/5/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
10/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/5/2002   Verzending naar commissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
2/7/2002   Bespreking
2/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
2/7/2002   Aanneming zonder amendering
2/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1161/2 2-1161/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1935/1
17/7/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 650
20/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 22-23
20/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 68-69
Doc. K. 50-1935/2
20/7/2002   Aanneming zonder amendering
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/10/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (59072-59075)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/10/2002 31/12/2002 , blz 59072-59075

Kruispuntbank van de wetgeving