S. 2-1152 Dossierfiche K. 50-1934

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998;
2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, BelgiŽ, op 24 juni 1998
Regering G. Verhofstadt I  

Bulgarije
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1152/1 2-1152/1 (PDF) Wetsontwerp 8/5/2002
2-1152/2 2-1152/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2002
K. 50-1934/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/7/2002
K. 50-1934/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/5/2002   Indiening Doc. 2-1152/1 2-1152/1 (PDF)
8/5/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
10/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/5/2002   Verzending naar commissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
2/7/2002   Bespreking
2/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
2/7/2002   Aanneming zonder amendering
2/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1152/2 2-1152/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1934/1
17/7/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 650
20/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 21-22
20/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 68
Doc. K. 50-1934/2
20/7/2002   Aanneming zonder amendering
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/10/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (59075-59082)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/10/2002 31/12/2002 , blz 59075-59082

Kruispuntbank van de wetgeving