S. 2-1149 Dossierfiche K. 50-1710

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van FinanciŽn
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
besluit
euro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1710/1 Wetsontwerp 22/3/2002
K. 50-1710/2 Amendement 16/4/2002
K. 50-1710/3 Verslag namens de commissie 3/5/2002
K. 50-1710/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2002
K. 50-1710/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2002
2-1149/1 2-1149/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1710/1
3/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1710/3
8/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 226, p. 22-23
8/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Integraal verslag nr. 226, p. 38
Doc. K. 50-1710/5
8/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
24/4/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/37 2-82/37 (PDF)
24/4/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/37 2-82/37 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/5/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1149/1 2-1149/1 (PDF)
16/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2002   Bekendmaking (32795-32797)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/5/2002 5 15/5/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/5/2002 0 15/5/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 11/5/2002 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2002 20/7/2002 , blz 32795-32797

Kruispuntbank van de wetgeving