S. 2-1148 Dossierfiche K. 50-1709

Wetsontwerp ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
besluit
euro
rechtsstelsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1709/1 Wetsontwerp 22/3/2002
K. 50-1709/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2002
2-1148/1 2-1148/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/5/2002
2-1148/2 2-1148/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2002
2-1148/3 2-1148/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1709/1
16/4/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag, verbeteringen)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 545
8/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 226, p. 22
8/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Integraal verslag nr. 226, p. 37-38
Doc. K. 50-1709/2
8/5/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
10/5/2002   Overzending Doc. 2-1148/1 2-1148/1 (PDF)
10/5/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/5/2002   Inschrijving op agenda
30/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-207 Hand. 2-207 (PDF)
30/5/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-207 Hand. 2-207 (PDF)
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/5/2002   Verzending naar commissie
22/5/2002   Inschrijving op agenda
22/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
22/5/2002   Bespreking
22/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
22/5/2002   Aanneming zonder amendering
22/5/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1148/2 2-1148/2 (PDF)
30/5/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-1148/3 2-1148/3 (PDF)
26/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2002   Bekendmaking (32803)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/5/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2002 20/7/2002 , blz 32803

Kruispuntbank van de wetgeving