S. 2-1147 Dossierfiche K. 50-1372

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988
Regering G. Verhofstadt I  

zeevaart
schending van het EU-recht
varend en vliegend personeel
civiele aansprakelijkheid
terugwerkende kracht van de wet
ongeval bij het vervoer
loodswezen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1372/1 Wetsontwerp 19/7/2001
K. 50-1372/2 Verslag namens de commissie 24/4/2002
K. 50-1372/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2002
2-1147/1 2-1147/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1372/1
24/4/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1372/2
2/5/2002   Uitstel van de bespreking
Integraal verslag nr. 225, p. 1-3
8/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 226, p. 18-22
8/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-32/o5)
Integraal verslag nr. 226, p. 37
Hand. 2-202 Hand. 2-202 (PDF)
Doc. K. 50-1372/3
8/5/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/5/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1147/1 2-1147/1 (PDF)
28/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/2002   Bekendmaking (44123)
28/1/2003   Erratum (2905)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/5/2002 15 27/5/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/5/2002 0 27/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2002 1/10/2002 , blz 44123
Errata
Op 28/1/2003 , blz 2905

Kruispuntbank van de wetgeving