S. 2-1144 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104, 10į, en een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor sportbeoefening
Jean-Marie Dedecker   

sport
belasting van natuurlijke personen
sportorganisatie
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1144/1 2-1144/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/5/2002
2-1144/2 2-1144/2 (PDF) Amendementen 15/1/2003
2-1144/3 2-1144/3 (PDF) Amendementen 5/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/5/2002   Indiening Doc. 2-1144/1 2-1144/1 (PDF)
16/5/2002   Inoverwegingneming
16/5/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/5/2002   Verzending naar commissie
2/10/2002   Inschrijving op agenda
2/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
2/10/2002   Bespreking
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 2/10/2002, 5/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving