S. 2-1137 Dossierfiche K. 50-1691

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
tabaksindustrie
besluit
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
tabak
accijns

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1691/1 Wetsontwerp 14/3/2002
K. 50-1691/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/5/2002
2-1137/1 2-1137/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1691/1
16/4/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 545
2/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 225, p. 25
2/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o2)
Integraal verslag nr. 225, p. 61
Doc. K. 50-1691/2
2/5/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/5/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1137/1 2-1137/1 (PDF)
22/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2002   Bekendmaking (30286)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/5/2002 15 21/5/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/5/2002 0 21/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2002 5/7/2002 , blz 30286

Kruispuntbank van de wetgeving