S. 2-1136 Dossierfiche K. 50-1687

Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen
Regering G. Verhofstadt I  

ontslagpremie
faillissement
opheffing van de zaak
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
voorlichting van de werknemers
akkoordprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1687/1 Wetsontwerp 12/3/2002
K. 50-1687/2 Amendementen 26/3/2002
K. 50-1687/3 Amendementen 16/4/2002
K. 50-1687/4 Verslag namens de commissie 25/4/2002
K. 50-1687/5 Tekst aangenomen door de commissie 25/4/2002
K. 50-1687/6 Geco÷rdineerde tekst 2/5/2002
K. 50-1687/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/5/2002
K. 50-1687/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/5/2002
2-1136/1 2-1136/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 8/5/2002
2-1136/2 2-1136/2 (PDF) Amendementen 5/6/2002
2-1136/3 2-1136/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2002
2-1136/4 2-1136/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/2002
2-1136/5 2-1136/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/6/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1687/1
25/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1687/4
2/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 44-60 + nr. 225, p. 59-60
2/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-0/o42)
Integraal verslag nr. 225, p. 60
Doc. K. 50-1687/8
2/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/36 2-82/36 (PDF)
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/36 2-82/36 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/5/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 149
Doc. 2-1136/1 2-1136/1 (PDF)
8/5/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
6/6/2002   Inschrijving op agenda
13/6/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring verslag Doc. 2-1136/4 2-1136/4 (PDF)
13/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-211 Hand. 2-211 (PDF)
13/6/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-211 Hand. 2-211 (PDF)
13/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o14) Hand. 2-211 Hand. 2-211 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/5/2002   Verzending naar commissie
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
5/6/2002   Bespreking
5/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
5/6/2002   Aanneming zonder amendering
5/6/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1136/3 2-1136/3 (PDF)
13/6/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
9/8/2002   Bekendmaking (34537-34552)
4/12/2002   Erratum (54485)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/6/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/6/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 4/5/2002 5 8/5/2002
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/5/2002 5 8/5/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 149
Onderzoekstermijn (S1) 9/5/2002 45 24/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2002 9/8/2002 , blz 34537-34552
Errata
Op 4/12/2002 , blz 54485

Kruispuntbank van de wetgeving