S. 2-1135 Dossierfiche K. 50-1483

Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Opschrift Staatsblad : Wet houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen)
Regering G. Verhofstadt I  

getuigenbescherming
vertrouwelijkheid
georganiseerde misdaad
strafprocedure
politie
getuigenverklaring
boetvaardige
Rijksregister van de natuurlijke personen
openbaar ministerie
internationaal strafrecht
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1483/1 Wetsontwerp 31/10/2001
K. 50-1483/2 Amendementen 19/2/2002
K. 50-1483/3 Amendementen 1/3/2002
K. 50-1483/4 Amendementen 4/3/2002
K. 50-1483/5 Amendementen 12/3/2002
K. 50-1483/6 Amendementen 26/3/2002
K. 50-1483/7 Amendement 27/3/2002
K. 50-1483/8 Amendement 16/4/2002
K. 50-1483/9 Verslag namens de commissie 29/4/2002
K. 50-1483/10 Tekst aangenomen door de commissie 29/4/2002
K. 50-1483/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/5/2002
2-1135/1 2-1135/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/5/2002
2-1135/2 2-1135/2 (PDF) Amendementen 15/5/2002
2-1135/3 2-1135/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/6/2002
2-1135/4 2-1135/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/6/2002
2-1135/5 2-1135/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/6/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
31/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1483/1
13/11/2001   Urgentieverzoek van de regering (verworpen)
Integraal verslag nr. 175, p. 32-36
29/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1483/9
2/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 225, p. 3-24 + p. 60
2/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-0/o41)
Integraal verslag nr. 225, p. 60-61
Doc. K. 50-1483/11
2/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
3/5/2002   Overzending Doc. 2-1135/1 2-1135/1 (PDF)
3/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
20/6/2002   Inschrijving op agenda
27/6/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring verslag Doc. 2-1135/4 2-1135/4 (PDF)
27/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-213 Hand. 2-213 (PDF)
27/6/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-213 Hand. 2-213 (PDF)
27/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o16) Hand. 2-214 Hand. 2-214 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/5/2002   Verzending naar commissie
8/5/2002   Inschrijving op agenda
8/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
8/5/2002   Bespreking
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Bespreking
22/5/2002   Inschrijving op agenda
22/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-3/o1)
22/5/2002   Aanneming zonder amendering
19/6/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Uitgesteld
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1135/3 2-1135/3 (PDF)
27/6/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-1135/5 2-1135/5 (PDF)
7/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2002   Bekendmaking (34665-34671)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/5/2002, 15/5/2002, 22/5/2002, 25/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/7/2002 10/8/2002 , blz 34665-34671

Kruispuntbank van de wetgeving