S. 2-1132 Dossierfiche                  

Mensenhandel in de sport
subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)  

mensenhandel
buitenlandse staatsburger
beroepssport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1132/1 2-1132/1 (PDF) Verslag namens de subcommissie 1/7/2002
2-1132/2 2-1132/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2001   Indiening Doc. 2-1132/1 2-1132/1 (PDF)
19/3/2002   Verzending naar commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
1/7/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/10/2002   Inschrijving op agenda
17/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-234 Hand. 2-234 (PDF)
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0)
De anbevelingen van de commissie zijn aangenomen en zullen worden overgezonden aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken
Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
19/3/2001   Inschrijving op agenda
19/3/2001   Hoorzitting met een getuige van mensenhandel in de sport (voetbal)
19/3/2001   Hoorzitting met de heer Musa Kanu, getuige van mensenhandel in de sport (voetbal)
19/3/2001   Hoorzitting met de heer Hans Vandeweghe, sportjournalist
19/3/2001   Hoorzitting met de heren Alain Courtois en Jan Van Onsem, Koninklijke Belgische Voetbalbond
7/5/2001   Inschrijving op agenda
7/5/2001   Regeling der werkzaamheden
28/5/2001   Inschrijving op agenda
28/5/2001   Regeling der werkzaamheden
19/3/2002   Verzending naar commissie
18/4/2002   Inschrijving op agenda
18/4/2002   Programmatie
29/4/2002   Inschrijving op agenda
29/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker, Frans Lozie
29/4/2002   Hoorzitting met de heer J. Leman, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
29/4/2002   Hoorzitting met de heer T. Lhoir, secretaris van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten
29/4/2002   Hoorzitting met de heer M. Gysels, adjunct-secretaris-generaal van de Belgische Handbalbond
29/4/2002   Hoorzitting met de heer J.-M. Philips, voorzitter van de Profliga (voetbal)
29/4/2002   Gedachtewisseling
6/5/2002   Inschrijving op agenda
6/5/2002   Hoorzitting met de heer Jean-Paul Janssens, adviseur bij het kabinet van de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
6/5/2002   Hoorzitting met mevrouw FranÁoise Viatour, expert bij het kabinet van de "ministre de l'Emploi et de la Formation" van het Waals Gewest
6/5/2002   Hoorzitting met de heren Eric Buyssens, adviseur, en Michel Meert, attachť, bij het kabinet van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie en Wijkopleving
6/5/2002   Gedachtewisseling
17/6/2002   Inschrijving op agenda
17/6/2002   Uitgesteld
1/7/2002   Inschrijving op agenda
1/7/2002   Aanneming van de aanbevelingen
1/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 2-1132/1 2-1132/1 (PDF)
1/7/2002   Verzending naar commissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker, Frans Lozie
2/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
16/7/2002   Aanneming na amendering
16/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1132/2 2-1132/2 (PDF)
17/10/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 17/10/2002
Commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
Behandeling beŽindigd 19/3/2001, 7/5/2001, 28/5/2001, 29/4/2002, 6/5/2002, 1/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 2/7/2002, 16/7/2002

Kruispuntbank van de wetgeving