S. 2-1116 Dossierfiche K. 50-1556

Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Regering G. Verhofstadt I  

scheiding tussen kerk en staat
loon
sociale zekerheid
overheidsfinanciering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1556/1 Wetsontwerp 10/12/2001
K. 50-1556/2 Amendementen 5/3/2002
K. 50-1556/3 Verslag namens de commissie 17/4/2002
K. 50-1556/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 25/4/2002
K. 50-1556/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2002
2-1116/1 2-1116/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/5/2002
2-1116/2 2-1116/2 (PDF) Amendementen 15/5/2002
2-1116/3 2-1116/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2002
2-1116/4 2-1116/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/2002
2-1116/5 2-1116/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/6/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1556/1
17/4/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1556/3
25/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 222, p. 39-52 + nr. 223, p. 42-43
25/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o27)
Integraal verslag nr. 223, p. 43
Doc. K. 50-1556/5
25/4/2002   Aanneming zonder amendering
16/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/32 2-82/32 (PDF)
16/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/32 2-82/32 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/4/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/5/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 145.
Doc. 2-1116/1 2-1116/1 (PDF)
2/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
6/6/2002   Inschrijving op agenda
13/6/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring verslag Doc. 2-1116/4 2-1116/4 (PDF)
13/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-210 Hand. 2-210 (PDF)
13/6/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-210 Hand. 2-210 (PDF)
13/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o14) Hand. 2-211 Hand. 2-211 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/5/2002   Verzending naar commissie
8/5/2002   Inschrijving op agenda
8/5/2002   Niet behandeld
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
15/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o4)
15/5/2002   Aanneming zonder amendering
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1116/3 2-1116/3 (PDF)
5/6/2002   Tekst aangenomen
23/5/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
29/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 12
Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
30/5/2002   Hervatting termijn
13/6/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/10/2002   Bekendmaking (48180-48194)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/4/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/6/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/5/2002, 5/6/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/4/2002 5 2/5/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2002 10
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 145.
Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2002 30 3/6/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2002 10 10/6/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2002 10 10/6/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 12
Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2002 22 20/6/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2002 10 10/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/6/2002 22/10/2002 , blz 48180-48194

Kruispuntbank van de wetgeving