S. 2-1110 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap
Sabine de Bethune   

familierecht
burgerlijke rechtspraak
kinderbescherming
voogdijschap
kind
erfenis
nieuw-samengesteld gezin
geregistreerd samenwonen
ouderlijke macht
ongehuwd samenleven
alimentatieplicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1110/1 2-1110/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/4/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2002   Indiening Doc. 2-1110/1 2-1110/1 (PDF)
25/4/2002   Inoverwegingneming
25/4/2002   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/4/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving