S. 2-111 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
Jeannine Leduc    Philippe Mahoux    Philippe Monfils    Myriam Vanlerberghe    Marie Nagy    Frans Lozie    Magdeleine Willame-Boonen   

reglement van het parlement
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-111/1 2-111/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 14/10/1999
2-111/2 2-111/2 (PDF) Amendement 14/10/1999
2-111/3 2-111/3 (PDF) Verslag namens het Bureau 28/10/1999
2-111/4 2-111/4 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 28/10/1999
2-111/5 2-111/5 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door het Bureau 28/10/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/1999   Indiening Doc. 2-111/1 2-111/1 (PDF)
18/10/1999   Inoverwegingneming
18/10/1999   Verzending naar Bureau
28/10/1999   Amendement op de tekst aangenomen door het Bureau Doc. 2-111/5 2-111/5 (PDF)
3/11/1999   Inschrijving op agenda
10/11/1999   Algemene bespreking Hand. 2-11 Hand. 2-11 (PDF)
10/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 2-11 Hand. 2-11 (PDF)
  Behandeling in Bureau
18/10/1999   Verzending naar Bureau
28/10/1999   Inschrijving op agenda
28/10/1999   Aanwijzing rapporteur : de heer Moens
28/10/1999   Bespreking
28/10/1999   Amendement nr. 1 verworpen (12+/1-)
28/10/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-1/o0)
28/10/1999   Aanneming zonder amendering
28/10/1999   Vertrouwen aan rapporteur
10/11/1999   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 10/11/1999
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/11/1999
Behandeling in Bureau
Niet geamendeerd 28/10/1999

Kruispuntbank van de wetgeving