S. 2-1106 Dossierfiche K. 50-1653

Wetsontwerp betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Regering G. Verhofstadt I  

arbeidscontract
Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven
arbeidsvoorwaarden
tijdelijk werk
Europees Verbond van Vakverenigingen
nationale uitvoeringsmaatregel
BusinessEurope
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1653/1 Wetsontwerp 22/2/2002
K. 50-1653/2 Verslag namens de commissie 28/3/2002
K. 50-1653/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/4/2002
2-1106/1 2-1106/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1653/1
28/3/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1653/2
17/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 218, p. 2-3
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 221, p. 10
Doc. K. 50-1653/3
18/4/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
19/4/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/5/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1106/1 2-1106/1 (PDF)
7/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/2002   Bekendmaking (28982-28983)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/4/2002, 18/4/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/4/2002 0 6/5/2002
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/4/2002 15 6/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/6/2002 26/6/2002 , blz 28982-28983

Kruispuntbank van de wetgeving