S. 2-1105 Dossierfiche K. 50-1458

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966
Regering G. Verhofstadt I  

administratieve hervorming
beheer
SELOR
ambtenaar
personeelsbeheer
politie
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
tweetaligheid
taalgebruik
aanstellingsexamen
overheidsadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1458/1 Wetsontwerp 19/10/2001
K. 50-1458/2 Amendementen 13/11/2001
K. 50-1458/3 Amendementen 27/11/2001
K. 50-1458/4 Amendementen 4/12/2001
K. 50-1458/5 Amendement 6/12/2001
K. 50-1458/6 Amendementen 10/12/2001
K. 50-1458/7 Amendementen 12/12/2001
K. 50-1458/8 Verslag namens de commissie 18/12/2001
K. 50-1458/9 Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2001
K. 50-1458/10 Advies van de Raad van State 18/1/2002
K. 50-1458/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 30/1/2002
K. 50-1458/12 Belangenconflict (advies) - Verslag 5/2/2002
K. 50-1458/13 Belangenconflict - Verslag 19/2/2002
K. 50-1458/14 Aanvullend verslag 11/3/2002
K. 50-1458/15 Tekst aangenomen door de commissie 11/3/2002
K. 50-1458/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/3/2002
K. 50-1458/17 Advies van de Raad van State 16/4/2002
K. 50-1458/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/4/2002
K. 50-1458/19 Aanvullend verslag 18/4/2002
2-1105/1 2-1105/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 24/4/2002
2-1105/2 2-1105/2 (PDF) Amendementen 30/4/2002
2-1105/3 2-1105/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2002
2-1105/4 2-1105/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/5/2002
2-1105/5 2-1105/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1458/1
18/12/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1458/8
19/12/2001   Belangenconflict (Parlement Franse Gemeenschap)
Integraal verslag nr. 193, p. 1
20/12/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 189, 18/12/2001, p. 18-21 + p. 34-37
20/12/2001   Verdaging
Integraal verslag nr. 195, p. 26
18/1/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1458/10
7/2/2002   belangenconflict (mededeling)
Integraal verslag nr. 207, p. 10
Doc. K. 50-1458/12
19/2/2002   Indiening verslag (belangenconflict-overleg) Doc. K. 50-1458/13
11/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1458/14
28/3/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 217, p. 28-33
17/4/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1458/17
17/4/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 218, p. 1
17/4/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1458/19
17/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 219, p. 1-27
18/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 221, p. 15-20
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+74/-38/o4)
Integraal verslag nr. 221, p. 20-22
Doc. K. 50-1458/18
18/4/2002   Aanneming na amendering door commissie
14/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/29 2-82/29 (PDF)
14/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/29 2-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/4/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/4/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 142.
Doc. 2-1105/1 2-1105/1 (PDF)
24/4/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1105/4 2-1105/4 (PDF)
16/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-203 Hand. 2-203 (PDF)
16/5/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-203 Hand. 2-203 (PDF)
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-16/o0) Hand. 2-204 Hand. 2-204 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/4/2002   Verzending naar commissie
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
30/4/2002   Bespreking
30/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-3/o0)
30/4/2002   Aanneming zonder amendering
30/4/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1105/3 2-1105/3 (PDF)
16/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
12/10/2002   Bekendmaking (46046-46049)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/4/2002, 18/4/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/5/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/4/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/4/2002 5 24/4/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 142.
Onderzoekstermijn (S1) 25/4/2002 30 24/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/6/2002 12/10/2002 , blz 46046-46049

Kruispuntbank van de wetgeving