S. 2-1104 Dossierfiche K. 50-1603

Wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie
Regering G. Verhofstadt I  

ongehuwd samenleven
prijsindex
politieke vluchteling
gezinslast
student
armoede
dakloze
arbeidscontract
loonkosten
administratieve formaliteit
sociale integratie
sociale bijstand
alimentatieplicht
banenaanbod
maatschappelijk werker
opneming in het beroepsleven
werkgelegenheidsbevordering
eenoudergezin
EU-onderdaan
minimumbestaansinkomen
sociaal beleid
beroepsopleiding
alleenstaande
jongere
ontslag
sociale participatie
dienst voor arbeidsbemiddeling
sociale bijdrage
arbeidsrechtspraak
OCMW
administratieve procedure
eerste betrekking
gehuwde persoon
sociaal achtergestelde groep
buitenlandse staatsburger
ongehuwde ouder
herintreding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1603/1 Wetsontwerp 23/1/2002
K. 50-1603/2 Amendementen 21/3/2002
K. 50-1603/3 Amendementen 26/3/2002
K. 50-1603/4 Verslag namens de commissie 4/4/2002
K. 50-1603/5 Tekst aangenomen door de commissie 4/4/2002
K. 50-1603/6 Hoorzittingen 15/4/2002
K. 50-1603/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/4/2002
2-1104/1 2-1104/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1603/1
4/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1603/4
17/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 218, p. 24-66
18/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 221, p. 11
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-1/o15)
Integraal verslag nr. 221, p. 12-15
Doc. K. 50-1603/7
18/4/2002   Aanneming na amendering door commissie
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/4/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1104/1 2-1104/1 (PDF)
25/4/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/2002   Bekendmaking (33610-33622)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/4/2002, 18/4/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/4/2002 5 24/4/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/4/2002 0 24/4/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/5/2002 31/7/2002 , blz 33610-33622

Kruispuntbank van de wetgeving