S. 2-1103 Dossierfiche K. 50-1641

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriŽle activiteiten
Regering G. Verhofstadt I  

gevaarlijke stof
industrieel risico
bedrijfsongeval
voorraadvorming
chemisch ongeval
ramp door menselijk toedoen
preventie van milieurisico's
burgerbescherming
ongevallenpreventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1641/1 Wetsontwerp 18/2/2002
K. 50-1641/2 Amendement 19/3/2002
K. 50-1641/3 Verslag namens de commissie 2/4/2002
K. 50-1641/4 Tekst aangenomen door de commissie 2/4/2002
K. 50-1641/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/4/2002
2-1103/1 2-1103/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1641/1
2/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1641/3
17/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 218, p. 3-4
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-1/o12)
Integraal verslag nr. 221, p. 10-11
Doc. K. 50-1641/5
18/4/2002   Aanneming na amendering door commissie
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/4/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1103/1 2-1103/1 (PDF)
25/4/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/2002   Bekendmaking (29238-29240)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/4/2002, 18/4/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/4/2002 5 24/4/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/4/2002 0 24/4/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/5/2002 27/6/2002 , blz 29238-29240

Kruispuntbank van de wetgeving