S. 2-1102 Dossierfiche K. 50-1683

Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten
Regering G. Verhofstadt I  

bevordering in een loopbaan
beroepsloopbaan
beoordeling van het personeel
gedelegeerde wetgeving
loon
personeelsbeheer
politie
personeelsstatuut
gezondheidsverzorging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1683/1 Wetsontwerp 8/3/2002
K. 50-1683/2 Erratum 8/3/2002
K. 50-1683/3 Amendementen 19/3/2002
K. 50-1683/4 Amendementen 20/3/2002
K. 50-1683/5 Amendementen 27/3/2002
K. 50-1683/6 Verslag namens de commissie 17/4/2002
K. 50-1683/7 Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2002
K. 50-1683/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/4/2002
2-1102/1 2-1102/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/4/2002
2-1102/2 2-1102/2 (PDF) Amendementen 23/4/2002
2-1102/3 2-1102/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2002
2-1102/4 2-1102/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/4/2002
2-1102/5 2-1102/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/4/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1683/1
17/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1683/6
18/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 220, p. 46-62 + nr. 221, p. 24-25
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-0/o42)
Integraal verslag nr. 221, p. 25-26
Doc. K. 50-1683/8
18/4/2002   Aanneming na amendering door commissie
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
19/4/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/4/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1102/1 2-1102/1 (PDF)
19/4/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van het rapport Doc. 2-1102/4 2-1102/4 (PDF)
25/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o17) Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
Doc. 2-1102/5 2-1102/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/4/2002   Verzending naar commissie
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
23/4/2002   Bespreking
23/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
23/4/2002   Aanneming zonder amendering
23/4/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1102/3 2-1102/3 (PDF)
25/4/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/4/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2002   Bekendmaking (18126-18145)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/4/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/4/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/4/2002 5 24/4/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/4/2002 30 21/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2002 30/4/2002 , blz 18126-18145

Kruispuntbank van de wetgeving