S. 2-1095 Dossierfiche K. 50-2260

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan
Jan Steverlynck   

werknemer in loondienst
zelfstandig beroep
pensioenregeling
administratieve formaliteit
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1095/1 2-1095/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/4/2002
2-1095/2 2-1095/2 (PDF) Amendementen 15/1/2003
2-1095/3 2-1095/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2003
2-1095/4 2-1095/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/1/2003
2-1095/5 2-1095/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 30/1/2003
K. 50-2260/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2003
K. 50-2260/2 Verslag namens de commissie 24/3/2003
K. 50-2260/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/4/2002   Indiening Doc. 2-1095/1 2-1095/1 (PDF)
18/4/2002   Inoverwegingneming
18/4/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o0) Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
Doc. 2-1095/5 2-1095/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2002   Verzending naar commissie
19/6/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Uitgesteld
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
26/6/2002   Bespreking
15/1/2003   Inschrijving op agenda
15/1/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0) Doc. 2-1095/4 2-1095/4 (PDF)
15/1/2003   Aanneming na amendering
15/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1095/3 2-1095/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2003   Overzending Doc. K. 50-2260/1
24/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2260/2
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 46-47
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 346, p. 13
Doc. K. 50-2260/3
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
24/6/2003   Bekendmaking (33493-33494)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/1/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 26/6/2002, 15/1/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 31/1/2003 60 9/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2003 24/6/2003 , blz 33493-33494

Kruispuntbank van de wetgeving