S. 2-1086 Dossierfiche K. 50-1635

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
belasting naar aantal assen
wegvervoer
bedrijfsvoertuig
voertuigenbelasting
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1635/1 Wetsontwerp 12/2/2002
K. 50-1635/2 Amendement 6/3/2002
K. 50-1635/3 Verslag namens de commissie 18/3/2002
K. 50-1635/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/3/2002
2-1086/1 2-1086/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1635/1
18/3/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1635/3
21/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 27-30
21/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-36/o16)
Integraal verslag nr. 215, p. 52-53
Doc. K. 50-1635/4
21/3/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1086/1 2-1086/1 (PDF)
28/3/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
12/4/2002   Bekendmaking (15089-15097)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/3/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/3/2002 0 27/3/2002
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/3/2002 5 27/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/4/2002 12/4/2002 , blz 15089-15097

Kruispuntbank van de wetgeving