S. 2-1079 Dossierfiche K. 50-1563

Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen
Thierry Giet   Fred Erdman  

strafprocedure
rechtsbijstand
rechten van de verdediging
strafrechtspraak
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1563/1 Wetsvoorstel 14/12/2001
K. 50-1563/2 Amendement 25/2/2002
K. 50-1563/3 Verslag namens de commissie 8/3/2002
K. 50-1563/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/3/2002
K. 50-1563/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/3/2002
2-1079/1 2-1079/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/4/2002
2-1079/2 2-1079/2 (PDF) Amendementen 24/4/2002
2-1079/3 2-1079/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2002
2-1079/4 2-1079/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 24/4/2002
2-1079/5 2-1079/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/5/2002
K. 50-1563/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 21/5/2002
K. 50-1563/7 Amendementen 26/6/2002
K. 50-1563/8 Verslag namens de commissie 8/7/2002
K. 50-1563/9 Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2002
K. 50-1563/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1563/1
10/1/2002   Inoverwegingneming
10/1/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 197, p. 34-35
8/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1563/3
14/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 213, p. 37-38
14/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 214, p. 12
Doc. K. 50-1563/5
14/3/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/4/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 134
Doc. 2-1079/1 2-1079/1 (PDF)
15/4/2002   Verzending naar commissie: Justitie
8/5/2002   Inschrijving op agenda
16/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-203 Hand. 2-203 (PDF)
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-204 Hand. 2-204 (PDF)
Doc. 2-1079/5 2-1079/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/4/2002   Verzending naar commissie
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
24/4/2002   Bespreking
24/4/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0) Doc. 2-1079/4 2-1079/4 (PDF)
24/4/2002   Aanneming na amendering
24/4/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1079/3 2-1079/3 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
16/5/2002   Overzending Doc. K. 50-1563/6
8/7/2002   Aanneming in commissie (tegengeamendeerd) Doc. K. 50-1563/8
10/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 46
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 252, p. 36-37
Doc. K. 50-1563/10
10/7/2002   Aanneming na tegenamendering
10/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/9/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/10/2002   Bekendmaking (48195)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/5/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 24/4/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Tegen-geamendeerd 10/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/3/2002 15 15/4/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 134
Onderzoekstermijn (S1) 16/4/2002 60 14/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/9/2002 22/10/2002, blz 48195