S. 2-1071 Dossierfiche K. 50-1769

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ArmeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 7 juni 2001
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
ArmeniŽ
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1071/1 2-1071/1 (PDF) Wetsontwerp 12/3/2002
2-1071/2 2-1071/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2002
K. 50-1769/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/4/2002
K. 50-1769/2 Verslag namens de commissie 17/5/2002
K. 50-1769/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2002   Indiening Doc. 2-1071/1 2-1071/1 (PDF)
12/3/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/4/2002   Inschrijving op agenda
25/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/3/2002   Verzending naar commissie
16/4/2002   Inschrijving op agenda
16/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
16/4/2002   Bespreking
16/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
16/4/2002   Aanneming zonder amendering
16/4/2002   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
25/4/2002   Overzending Doc. K. 50-1769/1
17/5/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1769/2
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 22-23
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-1/o9)
Integraal verslag nr. 233, p. 42
Doc. K. 50-1769/3
23/5/2002   Aanneming zonder amendering
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
27/11/2003   Bekendmaking (56886-56891)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/4/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/4/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2002 27/11/2003 , blz 56886-56891

Kruispuntbank van de wetgeving