S. 2-1068 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting

rechtstreeks gekozen kamer
Overlegcomitť
magistraat
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gerechtelijke achterstand
tweetaligheid
taalgebruik
regionaal parlement
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1068/1 2-1068/1 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2002
2-1068/2 2-1068/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 21/3/2002
2-1068/3 2-1068/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/3/2002
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2002   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies Doc. 2-1068/1 2-1068/1 (PDF)
28/2/2002   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1068/3 2-1068/3 (PDF)
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-17/o0) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/2/2002   Verzending naar commissie
7/3/2002   Inschrijving op agenda
7/3/2002   Bespreking
14/3/2002   Inschrijving op agenda
14/3/2002   Regeling der werkzaamheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
21/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0) Doc. 2-1068/2 2-1068/2 (PDF)
21/3/2002   Aanneming zonder amendering
21/3/2002   Vertrouwen rapporteur
28/3/2002   Mededeling aan de bestemmelingen
Eerste minister Voorzitter van het Vlaams Parlement Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
28/3/2002   Uitbrengen gemotiveerd advies
28/3/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/3/2002, 14/3/2002, 21/3/2002