S. 2-1067 Dossierfiche K. 50-1479

Wetsontwerp betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen
Regering G. Verhofstadt I  

collectief verhaal
rechtsingang
bescherming van de consument
nationale uitvoeringsmaatregel
beginsel van wederzijdse erkenning
algemeen belang
interne markt
consumentenorganisatie
commerciŽle rechtspraak
rechtsvordering
handelsregelingen
consumptief krediet
reclame
massamedia
geneesmiddel
periode-eigendom
toerisme
televisie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1479/1 Wetsontwerp 26/10/2001
K. 50-1479/2 Verslag namens de commissie 1/3/2002
K. 50-1479/3 Tekst aangenomen door de commissie 1/3/2002
K. 50-1479/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/3/2002
K. 50-1479/5 GecoŲrdineerde tekst 20/3/2002
2-1067/1 2-1067/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1479/1
1/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1479/3
7/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 212, p. 36
7/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 212, p. 48
Hand. 2-188 Hand. 2-188 (PDF)
Doc. K. 50-1479/4
7/3/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/3/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1067/1 2-1067/1 (PDF)
26/3/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
10/7/2002   Bekendmaking (30925-30927)
6/8/2002   Bijlage
Belgisch Staatsblad 06/08/2002
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/3/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/3/2002 15 25/3/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/3/2002 0 25/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/5/2002 10/7/2002 , blz 30925-30927

Kruispuntbank van de wetgeving