S. 2-1065 Dossierfiche K. 50-1363

Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
Hugo Coveliers  

belastingadministratie
verpakkingsproduct
elektrische accumulator
milieuheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1363/1 Wetsvoorstel 17/7/2001
K. 50-1363/2 Amendement 9/1/2002
K. 50-1363/3 Amendementen 23/1/2002
K. 50-1363/4 Verslag namens de commissie 25/2/2002
K. 50-1363/5 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/2002
K. 50-1363/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2002
K. 50-1363/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/2/2002
2-1065/1 2-1065/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/3/2002
2-1065/2 2-1065/2 (PDF) Amendementen 17/4/2002
2-1065/3 2-1065/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/5/2002
2-1065/4 2-1065/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1363/1
19/7/2001   Inoverwegingneming
21/2/2002   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 209, p. 1-5
25/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1363/4
28/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 211, p. 18-34 + p. 52-53
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o4)
Integraal verslag nr. 211, p. 53
Doc. K. 50-1363/6
28/2/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-1065/1 2-1065/1 (PDF)
14/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.
14/3/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/5/2002   Inschrijving op agenda
23/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-6/o1) Hand. 2-206 Hand. 2-206 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/3/2002   Verzending naar commissie
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
17/4/2002   Bespreking
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Bespreking
30/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
30/4/2002   Aanneming zonder amendering
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
23/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2002   Bekendmaking (30286-30288)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/5/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2002, 30/4/2002, 15/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/3/2002 15 18/3/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.
Onderzoekstermijn (S1) 15/3/2002 60 29/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2002 5/7/2002 , blz 30286-30288

Kruispuntbank van de wetgeving